ایمیل : info@imendoorbin.com
تلفن : 02166959640 - 09127172647

دسته بندی

انواع دوربینهای مداربسته

اصلیترین کاربرد دوربین مداربسته دام در مکانهای داخلی می‌باشند. اکثر دوربین های دام لنزهای واید wide با فاصله کانونی بسیار کوچک ۳٫۶ و ۴ میلیمتر را دارا میباشند وقتی در گوشه اتاق نصب گردد به راحتی تمام فضای اتاق را تحت پوشش خود قرار میدهد اصولی ترین مکان نصب برای این دوربینها سقف میباشد.

انواع دوربینهای مداربسته

اصلیترین کاربرد دوربین مداربسته دام در مکانهای داخلی می‌باشند. اکثر دوربین های دام لنزهای واید wide با فاصله کانونی بسیار کوچک ۳٫۶ و ۴ میلیمتر را دارا میباشند وقتی در گوشه اتاق نصب گردد به راحتی تمام فضای اتاق را تحت پوشش خود قرار میدهد اصولی ترین مکان نصب برای این دوربینها سقف میباشد.

انواع دوربینهای مداربسته

اصلیترین کاربرد دوربین مداربسته دام در مکانهای داخلی می‌باشند. اکثر دوربین های دام لنزهای واید wide با فاصله کانونی بسیار کوچک ۳٫۶ و ۴ میلیمتر را دارا میباشند وقتی در گوشه اتاق نصب گردد به راحتی تمام فضای اتاق را تحت پوشش خود قرار میدهد اصولی ترین مکان نصب برای این دوربینها سقف میباشد.

خبرنامه

شبکه های اجتماعی