با توجه به تجربه بسیاری از دوستان نصاب و فروشنده دوربین مداربسته در بعضی پروژه ها  مشتریان  اصرار دارند که دوربینشان بصورت مخفی نصب گردد. آنها بر این باور میباشند که دوربین مداربسته مخفی امنیت بیشتری را برای آنها حاصل میکند .

ولی در مقابل باید به این نکته اشاره کرد که همیشه پیشگیری از وقوع جرم بهترین موضوع میباشد.چرا که با نصب دوربین مداربسته بصورت آشکار و همچنین نصب برچسب های مخصوص دوربین مداربسته به سارقین و یا مزاحمان اعلام هشدار مینماییم . 

اگر هم اصرار به نصب دوربین مداربسته مخفی داریم بهتر است بصورت تلفیقی باشد یعنی دوربین مداربسته را بصورت آشکار و مخفی نصب کنبم.

آیا دوربین مداربسته مخفی جرم است؟

تصویر برداری از شخص و یا نصب دوربین مداربسته در هر مکانی اگر بصورت مخفی انجام شود جرم میباشد . نصب دوربین حتما بایستی حداقل با نصب برچسب بر روی دیوارهای آن محیط اعلام گردد.

آیا میتوان در آسانسور دوربین مداربسته مخفی نصب کرد؟

نصب دوربین مداربسته مخفی در آسانسور از موازد مربوط به اداره امور مربوط به قسمتهای مشترک آپارتمان است و طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمانها با تصویب اکثریت مالکین ساختمان امکانپذیر است. باید توجه کرد که دوربینها باید در قسمت مشاعات نصب گردد البته لازم بذکر است نصب دوربین مداربسته در آسانسور با شرایط بالا باید به منظور دلیل موجهی بعنوان مثال ممانعت از سرقت نصب گردد و برای همین امر نیز استفاده شود

انواع دوربین مداربسته مخفی

1- خودکار دوربین دار 2 - ساعت دوربین دار 3- ساعت رومیزی دوربین دار 4- عینک دوربین دار و.....این ها از جمله دوربین های مداربسته مخفی میباشند که فروش و استفاده از آن ها جرم محسوب میباشندو در صورت شناسایی پیگیری و قوانین سخت گیرانه ای برای این موضوع اتخاذ میگردد.